Vindel

Där finns olika vägar att gå för att se till att det är vindel man använder. Ett populärt sätt är man sluter ett speciellt avtal med sin elleverantör och på det sättet köper vindel. Miljöpåverkan är minimal eftersom detta är ett av de energislag som ger minst miljöfarliga ustläpp.

En del elleverantörer har ett tillägg för att köpa vindel men det är ganska minimalt och det är värt pengarna. Där finns även garantier från deras sida att det just är vindel man köper och inget annat, detta garanteras ofta av en revision en gång om året.

Idag finns det ca 900 vindkraftverk i Sverige målet är att vi skall ha 6000. ”Vindkraften får en avgörande betydelse om vi ska nå EU:s mål på ökad förnybar energi”, säger näringsminister Maud Olofsson.

Vindkraft är en ren energikälla som har används länge av människan men det är först nu den har kommit att bli betydelsefull då alla miljöhoten står över oss. Ett föregångsland inom vindel är Danmark där 23% av deras energi kommer just från vindkraften. Det är mycket större del av solens energi som omvandlas till vindenergi istället för det som går åt vid fotosyntesen som år växter att växa. Det vanligaste placeringsområdet är på mark men det blir mer och mer vanligt med vindkraftverk till havs där det oftast blåser mer.

Kommentarer inaktiverade.